Welkom!

Ik ben Diane Frénay. Samen met een aantal mensen en organisaties werk ik voortdurend en met veel plezier aan een missie: het versterken van de rol van kunst in samenleving en organisatie, en het versterken van de positie van kunst en kunstenaars.

Een nieuw onderzoeksgebied is de relatie die we met onze natuurlijke omgeving onderhouden en wat daar zoal in gebeurt: In de master Cross over Creativity onderzoek ik hoe deze relatie respectvoller en wederzijds kan zijn en hoe we via kunst kunnen bijdragen aan herstel van de balans.

Waarom?

Kunst levert een belangrijke bijdrage aan individuele en collectieve ontwikkeling. De ontwikkeling van waarden, van een attitude. Van kritisch, onafhankelijk en autonoom zijn en tegelijk in verbinding met je omgeving.Van sociaal zijn en open en aandachtig.

Kunst maakt bewust, bijvoorbeeld van het effect van keuzes op anderen en de omgeving. Het nodigt uit om buiten de eigen context te durven kijken. En van spelen, ontdekken, experimenteren. Kunst wakkert je creativiteit aan en maakt dat je gevoelig, flexibel, open en dynamisch in het leven kunnen staan. En dat is zóóó 21ste eeuws!

Waarom doen we wat we doen?

Kunst is een slim, spannend en nuttig instrument om veranderingen te bereiken. Kunstenaars de experts die hier voor anderen de weg in kunnen vrijmaken. 


Met wie werk ik samen?
Met de Turnclub, met the Parliament of things, met medestudenten aan de master, De CNV-jongeren, Cultuur en Ondernemen en met Changecreators.