Participatie: hoe? en wanneer is het zinvol?

Kunst en cultuur verbinden zich steeds vaker met samenleving en maatschappij. Dat is een mooie ontwikkeling, omdat kunst en cultuur-projecten vaak bijdragen aan een verbetering in de kwaliteit van leven of de leefomgeving.

Creativiteit kan een belangrijke katalysator zijn voor instellingen en organisaties om veranderingen te genereren, en voor de medewerkers en stakeholders om met verandering om te gaan.

Deze ontwikkelingen zijn mooi, en verdienen tegelijk nog de nodige aandacht. Vaak zijn projecten eenmalig, daar waar  bestendiging en meerwaarde kunnen bieden in diverse omgevingen. Een ander aspect is hoe participatie in projecten wordt gerealiseerd; wanneer en hoe worden deelnemers betrokken en wanneer biedt dit meerwaarde? Passen de activiteiten bij de mens en bij de beoogde ontwikkeling en hoe kun je dat versterken?

Als coach op het platform van Fonds voor Cultuur Participatie (FCP); jijmaakthetmee.nl draagt Kunst&Transitie bij aan het optimaliseren van de kwaliteit en meerwaarden van projectaanvragen. Ook geven we feedback, onderscheiden best, good and worst practises en delen deze met fondsen en andere instellingen en organisaties.

Daarnaast is specialisatie en differentiatie nodig omdat dit de kwaliteit van projecten bevordert. Kunstenaars kunnen hun specifieke vaardigheid combineren met affiniteit voor specifieke onderwerpen, (groepen) mensen  en de skills die nodig zijn om juist in deze combinatie goed te functioneren. De een werkt graag in de zorg, de ander met recycling als verbindend thema, weer een ander wijdt zich aan politiek of aan cohesie in wijken. Door te specialiseren en de cultuur van twee werelden duurzaam samen te brengen ontstaan nieuwe kwaliteiten.

U kunt bij Kunst&Transitie terecht voor advies en begeleiding bij de opzet, realisatie en evaluatie van participatieprojecten vanuit kunst en cultuur.